رد کردن پیوندها
قوس الکتریکی همراه با کندو پاش مغناطیسی (ASC)

0قوس الکتریکی همراه با کندو پاش مغناطیسی (ASC)

قوس الکتریکی همراه با کندو پاش مغناطیسی (ASC)

ویژگیها :

پوشش بسیار نرم و یکدست ، سختی بالای پوشش، انعکاس نوری بالا، مقاومت سایشی و خوردگی عالی و ترکیب کاملی از چندین قوس الکتریکی و کندو پاش مغناطیسی.

کاربردها :

  • فلزات
  • شیشه و کریستال
  • سرامیک
  • آلیاژهای فلزی و قطعات کاربردی
  • قطعه کارها

پیام بگذارید