رد کردن پیوندها

0دستگاه پوشش دهی با ترکیبی از تبخیرکننده حرارتی + کندو پاش (SRC)

دستگاه پوشش دهی با ترکیبی از تبخیرکننده حرارتی + کندو پاش (SRC)

انواع دستگاهها:

افقی با یک درب،عمودی با دو درب،عمودی با یک درب

 

ویژگیها:

لایه ایجاد شده هم خواص پوشش دهی حرارتی و هم خواص پوشش دهی بوسیله کندو پاش را دارا می باشد.

کاربردها :

  • برای حصول به لایه های NCVM
  • فیلم EMI
  • فیلم دی الکتریک
  • فیلم نیمه شفاف
  • فیلم فلزی
  • قطعات پلاستیکی
  • مواد ساختمانی
  • قطعات صنعتی و هنری
  • تولیدات الکترونیکی و غیره
دستگاه پوشش دهی با ترکیبی از تبخیرکننده حرارتی + کندو پاش (SRC)
دستگاه پوشش دهی با ترکیبی از تبخیرکننده حرارتی + کندو پاش (SRC)

پیام بگذارید