رد کردن پیوندها

0پوشش دهنده کندو پاش برای قطعات بینائی (OSC)

پوشش دهنده کندو پاش برای قطعات بینائی (OSC)

ویژگیها :

سرعت پوشش دهی بالا,تولید بالا،یکنواختی عالی و پوشش های تکرار پذیرعالی برای لایه AR و فیلمهای آبگریز

پوشش دهنده کندو پاش برای قطعات بینائی (OSC)
پوشش دهنده کندو پاش برای قطعات بینائی (OSC)|پوشش دهنده کندو پاش برای قطعات بینائی (OSC)|پوشش دهنده کندو پاش برای قطعات بینائی (OSC)

کاربردها:

لنز چشمی
عینک
لامپ
کریستال
آئینه اتوموبیل

پیام بگذارید